Nguyên tắc của rễ Mọng Nước!

Nguyên tắc của rễ Mọng Nước!

Mời các bạn theo dõi bài viết nguyên tắc của rễ  mọng nước. Để biết rễ có cơ chế hoạt động như thế nào nhé!

1. Độ ẩm không khí phù hợp

Độ ẩm của không khí không liên quan đến độ ẩm của đất. Ví dụ, nó đạt đến độ ẩm không khí bão hòa 99%. Thực vật thậm chí có thể nảy mầm hệ thống rễ trong không khí mà không tiếp xúc với môi trường đất.  Độ ẩm không đủ (môi trường ban công chung, mùa mưa có thể đạt tới 80%, thời gian thông thường thường khoảng 55%, phía bắc có thể khô hơn). Vì vậy cây trồng trong nhà kính kín rất dễ cắt và sinh sản thành công.

Độ ẩm của đất không nên rất lớn. Bởi vì hệ thống rễ không hấp thụ nước hoặc thậm chí hệ thống rễ vào thời điểm đó. Đất được duy trì trong một thời gian nhất định vì độ ẩm cao của không khí gắn liền với cây.

2. Nồng độ hormone thích hợp

Khi cây không hoạt động, chúng mất nước, nhưng nồng độ hormone trong cơ thể tăng lên. Nồng độ hoocmon thấp, và bạn cần thêm bột rễ axit naphthylacetic. Ví dụ, ứng dụng thích hợp của bột rễ trong giâm ngọc bích Wuyu sẽ cải thiện hiệu quả, trong khi mức độ hoóc môn khác cao và dễ nảy mầm cho rễ cây. Nó không nảy mầm, vì dư thừa axit naphthaleneacetic có thể ức chế nó.

Nguyên tắc của rễ Mọng Nước
Nguyên tắc của rễ Mọng Nước

3. ánh sáng thích hợp

Chúng ta đều biết rằng ánh sáng có thể thúc đẩy dòng chảy và thoát hơi nước của cơ thể thực vật. Khi cường độ ánh sáng lớn, hormone thực vật sẽ chảy lên ngọn cây thay vì rễ cần lấy rễ. Và cường độ ánh sáng sẽ gây ra vấn đề này Không dễ để một số cây nảy mầm. Do đó tùy thuộc vào loài cụ thể, cường độ ánh sáng cũng làm cho cây thoát hơi nước.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi về nguyên lý của rễ đối với các môi trường

Tham khảo thêm phụ kiện tiểu cảnh tại Link

Tham khảo thêm bài viết tại Linkhttps://www.caysenda.net/cach-cham-soc-sen-da-xuong-rong/lam-dat-va-giao-hat/