Hướng dẫn lai tạo cây sen đá

Sau đây caysenda.net xin  hướng dẫn lai tạo cây sen đá cho các bạn!

Hướng dẫn lai tạo cây sen đá:

Hoa sen đá lai thực sự khá đơn giản. Bạn cần phải có một mục tiêu rõ ràng: một giống lai khác hoặc tốt hơn, có thể sáng hơn, lá cong hơn.

Sau một vài tuần quả chín. Cẩn thận nhặt và rây hạt, phân loại và lưu trữ chúng để sử dụng sau.

Bước đầu
Bước đầu
Tiếp theo
Tiếp theo

Sau khi được sấy khô, có thể được tách ra khỏi vỏ quả bằng cách chà xát.

Hạt sen đá tươi có tỷ lệ nảy mầm cao hơn, vì vậy tốt hơn là nên gieo trong vòng vài tuần sau khi thu hoạch.

Từ thời điểm này. Bạn có thể thường xuyên loại bỏ những cây con khó coi và kém phát triển.Chỉ để lại những cây tốt hơn để phát triển, sau đó chọn những cây hấp dẫn hơn để lai xa hơn.

Doris Taylor
Doris Taylor
6 tháng
6 tháng
Perle von Nurenberg
Perle von Nurenberg

Nếu bạn cần mua hoặc tham khảo các mẫu tiểu cảnh. hãy click Phụ kIiện TIỂU CẢNH

Hoa sen đá lai thực sự khá đơn giản. Trước khi bắt đầu, bạn cần phải có một mục tiêu rõ ràng: một giống lai khác hoặc tốt hơn, có thể sáng hơn, lá cong hơn, lá có nhiều gợn hoặc khác. Khi lai với các đột biến bất thường, điều quan trọng cần lưu ý là một số giống (như E. ‘Edna Spencer’) không thể tạo ra hạt, mặc dù chúng có thể tạo ra phấn hoa.