Cách để Mọng Nước Phát Triển!

Cách để Mọng Nước Phát Triển!

Sau đây là cách để mọng nước phát triển nhanh mà cây  sen đá tham khảo.

Dưới đây là những điều bạn cần chú ý:

1. Ánh sáng

Để bổ sung ánh sáng cho cây, thời gian ánh sáng nên được kéo dài, không để tăng cường độ ánh sáng do ánh sáng yếu.

2. Tưới nước

Cần duy trì đủ độ ẩm cho đất trồng trong chậu, đặc biệt là lòng chậu, đòi hỏi đất phải ẩm trong một thời gian dài. Bởi vì chúng phát triển trên lá hoặc cành cây chết, để duy trì độ ẩm của chính chúng, ngay khi hệ thống rễ phát hiện mối đe dọa nước, trao đổi khí sẽ bị tắt ngay lập tức, điều này sẽ làm giảm sự tăng trưởng.

Các loài mọng nước ở sa mạc thường có thể trao đổi khí một tuần sau khi hạn hán. Do đó tưới nước có thể được tưới nước mỗi tuần một lần.

3. Bón phân

Phân bón nitơ nên được áp dụng đúng cách, nếu không cây sẽ phát triển chậm hoặc thậm chí ngừng phát triển. Một phần của phân hữu cơ nên được áp dụng khi bón phân. Bởi vì phân hữu cơ giải phóng C02 trong quá trình phân hủy, điều này sẽ thúc đẩy sự phát triển của cây.

4. Độ ẩm không khí

Độ ẩm không khí vào ban đêm nên được tăng lên và độ ẩm không khí vào ban ngày nên được giảm xuống.

5.Chênh lệch nhiệt độ

Phần này bạn có thể coi nó như không qua quan trọng

6. Chậu hoa

Bất cứ khi nào có thể, sử dụng chậu hoa thoáng khí xung quanh

Cách phát triển mọng nước
Cách phát triển mọng nước

Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết, chúc các bạn ngày mới tốt lành

Tham khảo thêm phụ kiện tiểu cảnh tại Link