Một số cây lai họ Echeveria

Echeveria là một chi thực vật có hoa trong họ Crassulaceae, bản địa khu vực bán hoang mạc Trung Mỹ, từ Mexico tới tây bắc Nam Mỹ.

Các loài trong chi này có thể là cây thường xanh hoặc sớm rụng lá. Các hoa trên các cuống ngắn (xim hoa) mọc ra từ các nơ lá kết chặt, thường là dầy lá, mọng nước và thường là tươi màu. Các loài thường ra hoa và tạo quả nhiều lần trong vòng đời của chúng. Chúng thường sinh ra nhiều cây con bằng sinh sản vô tính, vì thế trong tiếng Anh người ta thường gọi chúng là “hen and chicks” (gà mẹ và gà con)

Họ Echeveria

Echeveria ‘Costa Brava’

Đươc lai tạo từ E. peacockii ‘Desmetiana’ và  E. sp. (E. runyonii ?)

Echeveria 'Costa Brava'
Echeveria ‘Costa Brava’

Echeveria ‘Susetta’

Đươc lai tạo từ E. subrigida và  E. peacockii

Echeveria 'Susetta'
Echeveria ‘Susetta’

Echeveria ‘Etincelle’

Đươc lai tạo từ E. peacockiiE. sp

Echeveria 'Etincelle'
Echeveria ‘Etincelle’

Echeveria ‘Pearl’

Đươc lai tạo từ E. peacockiiE. laui

Echeveria 'Pearl'
Echeveria ‘Pearl’

Echeveria ‘Blue Bird’

Đươc lai tạo từ E. canteE. peacockii ‘Subsessilis’

Echeveria 'Blue Bird'
Echeveria ‘Blue Bird’
Echeveria 'Blue Bird' với sắc hồng
Echeveria ‘Blue Bird’ với sắc hồng
Echeveria 'Blue Bird' với sắc hồng
Echeveria ‘Blue Bird’ với sắc hồng

Phụ kiện tiểu cảnh